Начини на плащане

Всички цени на стоки в Е-магазина са в български левове, с включен ДДС. Цените са за единично количество и не включват разходите за доставка, освен ако не е изрично упоменато. 

Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:

а) при доставката - в брой от Клиента или от трето лице от името на Клиента;

б) по банков път по банкова сметка на Стрезов Вендинг ЕООД*

в) с кредитна и дебитна карта, чрез системите за разплащане “PayPal”

г) чрез система за разплащане “E-pay”.

д) разплащане чрез ваучер за храна Sodexo, важи само за територията на гр. СофияС избора на начин на плащане, предвиден в букви а), б), в) или г) по-горе, Клиентът - потребител по Закона за защита на потребителите, изявява съгласие за извършване на авансово плащане на стоките по смисъла на чл. 53, ал.1 от закона.

*За да извършвате плащания по банков път, моля използвайте следните банкови сметки: 

IBAN: BG13UNCR70001507184672

BIC: UNCRBGSF

СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ ЕООД

Уникредит Булбанк АД