Условия за ползване на сайта

Съдържанието на този сайт е подвластно на закона за авторските права.

Всяко копиране и/ или репродуциране на части, страници или цялата информация подлежи на предварително писменно одобрение. Всяко нарушение е наказуемо.

В разделите от сайта определени за покупка на продукти от потребителя се изисква да подаде и се събира определена лична информация. Тя е нужна в процеса на обработка на поръчката на потребителя. Coffeeshop.bg няма да използва тази информация по други начини като с това гарантира спазването на конфиденционалността й.

Стрезов Вендинг ЕООД не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в уебсайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уебсайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в уебсайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в уебсайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

Нашият сайт може да съдържа директни или индиректни линкове към други сайтове. Стрезов Вендинг ЕООД не носи отговорност за съдържанието на тези сайтове. Отговорността за това съдържание принадлижи на съответния доставчик. "Стрезов вендинг" не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки).

Стрезов Вендинг ЕООД не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в уебсайта. Стрезов Вендинг ЕООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до https://coffeespot.bg/.

Стрезов Вендинг ЕООД не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности.

Стрезов Вендинг ЕООД не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя или вносителя.

Стрезов Вендинг ЕООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.

Стрезов Вендинг ЕООД се задължава да спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа.

При откриване на нежелана, некоректна или непълна информация тя ще бъде отстранена веднага след нейното откриване и/или съобщаването за нея.